Ekonomisk träning för framtidens superföräldrar.

Här ger vi dig som är förälder tips på hur du kan ge dina barn en bättre förståelse för pengar och mer än bara en veckopeng eller månadspeng.

Det handlar inte om mängden pengar, utan om förhållandet till dem.

Introducera och agera bollplank
De flesta barn får sin första veckopeng mellan 7-10 år och då uppgår den oftast till20 kr. I takt med att barnet mognar och blir äldre kan du öka veckopengen och slutligen ansvaret genom att gå över till månadspeng. Tänk på att du inte bara ska ge ut pengar, utan snarare diskutera med ditt barn om de är nöjda med sina val och hur de har valt att använda sina pengar.

Middagsbordet är inte fel
Att prata om pengar vid middagsbordet är inte fel. Pengar ska vara kul och inte ångestdrabbat eller på tals då de är slut eller barnet vill köpa något. Många gräl mellan föräldrar och barn handlar just om pengar, därför ska man prata om det ofta och inte bara när det kniper i plånboken. Ett bra tillfälle är då du ger ut vecko- eller månadspengarna till barnet.

Förhandla med dina barn
Förhandla med ditt barn om vad pengarna ska räcka till och kom överens. En lagom nivå på veckopengen är då de har råd att köpa det som de behöver och samtidigt ha lite pengar kvar till att spara. Om ditt barn säger att andra har mer i veckopeng kan du förklara varför de har mindre, det är viktigt att du förklarar att alla människor inte har lika mycket pengar.

Säg nej när pengarna är slut
Genom att vara överens om en vecko- eller månadspeng kan dina barn själva ta ansvar för vad de vill handla eller spara till. De kan på så sätt vänta sig att få pengar vid vissa tillfällen och på så sätt disponera sina pengar och ta ansvar för vad de vill köpa. Och om pengarna är slut, ja då är de slut och barnet får vänta till nästa veckopeng.

Låt dina barn köpa fel saker
Små barn köper godis för den största delen av sina veckopengar. För pojkar är TV- och dataspel mer vanligt och för tjejer är det smink och kläder. Även om du som förälder inte gillar något som dina barn vill köpa är det viktigt att de får bestämma själva över sin veckopeng. De måste få lära sig att göra val och att göra fel val. Det egna valet är hela idén och om vi tar bort det hindrar vi också våra barn från att tänka, lära och prova sig fram.

I Sverige får två av tre barn en vecko- eller månadspeng av sina föräldrar.
Appar och digitala hjälpmedel är bra för barnets inlärning.

Lärande som inte är skadligt
Det finns ingen forskning som visar att det skulle vara skadligt för barn, stora som små, att använda en surfplatta eller mobil. Att surfplattan eller mobilen ska sända ut skadlig strålning eller göra att ett barn på något sätt får sämre inlärning är bara en myt. Det finns däremot en risk då vi låter bli att lära våra barn om digitala tjänster och plattformar, via mobiler och läsplattor, vilket leder till att barnen inte lär sig den teknik som resten av samhället har anammat.

Ge utrymme för ny form av lärande
Som föräldrar är vi ofta känslostyrda och vi människor har överlag svårt att relatera till nya saker i samhället. Att använda digitala verktyg till barnen för att underlätta vardagen ses av många som skamligt. På samma sätt som vi har skepsis mot mobiler och surfplattor har vi bemött boken och tv:n när de var nya i samhället. Men låt inte dina egna ideal av barndomen styra.

Pengar i mobilen
Mobilenär för vuxna det vanligaste sättet att hålla koll på pengarna. Så bör det även vara för barnen. Idag har de flesta barn en egen mobil och de har en bra förståelse för hur den används. Därför är det bara bra att de också kan hantera sina pengar i telefonen. Använd appar som är förståeliga för barn för att förklara pengars värde och symboliken med att spara och slösa.

Digitala köp är också köp
Det är svårare för barn att förstå att köp i mobilen eller på nätet också kostar pengar. Eftersom de inte får något i handen som de kan ta eller känna på är det viktigt att du som förälder upplyser om att digitala köp i telefonen också kostar riktiga pengar. En av tio ungdomar uppger nämligen att de har köpt något som de först trodde var gratis och varannan har handlat något på nätet de senaste tre månaderna.

Låt det digitala främja kreativiteten
En annan myt är den om att mobiler och surfplattor hämmar kreativiteten hos barn, jämfört med t.ex. Lego. Men om man tittar på ett paket Lego, så står det ju precis vad man ska bygga, jämför det med Minecraft t.ex, där finns inga gränser till vad man kan skapa och bygga med oändligt antal ”lego-bitar”. Nästa generations digitala plattformar kommer utan tvekan att överväga den fysiska världens begränsningar vad det gäller kreativitet.

84% av alla barn i Sverige i åldern 5-8 har tillgång till en surfplatta.
Av våra ungdomar har varannan handlat något på nätet de senaste tre månaderna.
Om man saknar pengar är det inte bara att gå till automaten.

Förbered dina barn för vuxenlivet
Precis som det går att träna på matematik, balanssinne och fotboll går det att lära sig attvara ekonomisk. Ett bra sätt att lära barnen om ekonomi är att ge dem viss frihet att ifrågasätta och tänka själva. Om vi under barnens uppväxt låter dem göra egna val kommer de att göra både drömaffärer och dåliga köp. Även de dålig valen leder till lärande och att barnen nästa gång ändrar sitt beteende. Ge dina barn viss frihet att välja själva.

Ge möjlighet till en extra slant
Att ge sina barn uppgifter i hemmet eller skolan är ett bra sätt att låta barnen förstå att pengar ofta kräver en motprestation. När barn tjänar egna pengar får de en större förståelse för att pengarna har ett värde och en större känsla av att pengarna är deras. Dessutom kan det vara bra för känslan av familjär gemenskap i hemmet att alla hjälper till. Dock så bör inte barnet få pengar för allt, då får de uppfattningen att man får betalt så fort man gör något.

Lek och lär
Att leka med pengar och spela spel som Monopol är ett bra sätt att introducera nya begrepp och skapa en förståelse för intäkter och utgifter. När dina barn leker affär hemma, har de kul samtidigt som de får inblick i begrepp som pengar och handel. Har du äldre barn kan ni börja ”investera” i riktiga eller fiktiva företag och låta det bli en lek där ni jämför med den riktiga marknaden och tävlar om vem som lyckats satsa i rätt företag!

Ge ut sparbonus
Genom att ge barnen en sparränta ökar du möjligheten för att de ska vilja spara sina pengar. Att spara är viktigt och om barn förstår att det ofta krävs tid för att ha råd med någonting dyrt har man kommit långt. Låt barnen sätta upp sparmål och låt dem förstå att pengar som sparas växer med tiden. Det är en realistisk bil av hur vår värld ser ut idag.

När pengarna tar slut
Om pengarna inte räcker till det barnet önskar bör ni ha ett snack kring varför, om det är så att ditt barn får för lite pengar eller om han eller hon spenderar pengarna alldeles för lätt. Oförutsedda utgifter är en sak, men om du lär barnet att de alltid kan ta ut mer pengar kommer barnet inte förstå att pengars värde.

Tänk på att det bästa sättet att påverka barns beteende är att uppmuntra det man vill se mer av.