Ny funktion för autosparande! ?

16 September

Nu kan du som förälder välja vad som ska hända med de vecko- eller månadspengarna som inte betalas ut i tid!

Under ditt barns inställningar kan du välja att klicka i om icke utbetalda veckopengar automatiskt ska sparas i spargrisen (se bild till vänster).

Såhär fungerar det:
När det är dags för veckopeng väljer du eller ditt barn vad som ska hända med pengarna (se bilden till höger).

Autospara är på:
Om pengarna i vecko- eller månadspengen inte har betalats ut eller sparats på veckopengsdagen så överförs de under kommande natt automatiskt till spargrisen om du valt att de ska sparas automatiskt.

Autospara är av:
Om du inte väljer att de ska sparas automatiskt så ligger pengarna kvar i vecko- eller månadspengen till nästa vecka respektive månad.

Denna nya funktion går live nu ihelgen, så gå in och välj autospara under ditt barns inställningar om du som förälder vill slippa tänka på att ge ut veckopengarna!

Vad händer om jag inte gör något?
Antingen kommer barnets pengar finnas de kvar i ditt barns vecko- eller månadspeng till nästa vecka (månad) eller så läggs de automatiskt i spargrisen om du valt den funktionen när du skapade ditt barn. Så no worries!