Årets Julklapp för barn 2016

22 November

Årets Julklapp för Barn 2016 är Airboarden

Årets Julklapp för Barn 2016 tar fasta på den fortsatt starka digitala trenden bland barn, som gör att barn i allt större utsträckning använder sig av digitala verktyg i sin vardag.

Airboardens framfart påvisar hur barn gillar att aktivera sig med innovativa produkter som har en tydlig koppling till framtiden och science fiction. Årets Julklapp för Barn är en utnämning från appen Veckopengen som har som mål att återspegla den produkt som barn helst av allt vill ha i julklapp.

Urvalet är på över 100 000 användare av Veckopengen. Såhär kommenterar några experter Årets Julklapp för Barn 2016: ”Airboarden är något alla vi barn vill ha och den är jättekul att åka på” Felix, 12 år, medverkande i Veckopengens Barnråd

”Airboarden kan ge en otrolig frihetskänsla för barnen och är säkert fantastiskt rolig. Men den uppmuntrar inte till rörelse, utan snarare till passivitet.Dessutom krävs inga skydd och jag tycker att en hjälm och mindre skydd för armbågar eller handleder hade varit på sin plats” Liv Svirsky, Leg psykolog som jobbar med barn och ungdomar  

”Barn vill ha populära och trendiga leksaker. Därför ligger ett ansvar på oss som föräldrar att diskutera med våra barn om vad som är rimligt och långsiktigt hållbart att äga. Dessutom tycker jag att man ska kontrollera med försäljaren att den airboard men köper är av bra kvalité, då det förekommit fall där airboarden utgjort en säkerhetsrisk för barnen.” Emma Persson, SBAB, Boendeekonom och förälder

”Årets Julklapp för Barn är spännande och häftig. Men det är också en symbol för hur dagens barn inte går, åker skateboard eller cyklar lika ofta. Vilket jag tycker är en oroande utveckling.” Philip Haglund, VD på Veckopengen

Årets Julklapp för Barn ska leva upp till följande två kriterier:

• Produkten har störst ökning av alla sparmål i appen Veckopengen under 2016

• Produkten är bland de tio vanligaste sparmålen i appen för 2016 Airboarden lever upp till båda kriterierna:

• Airboarden har ökat mest av alla sparmål med totalt 770 % för året • Airboarden är bland de tio vanligaste sparmålen (2:a) motsvarande 10,8 % av alla sparmål.

mail-o%cc%88nskelistan